Mobile

„Теодосија Паунов“ 111, Кочани

Пон - Пет: 8:00 - 16:00

Имате прашања?

+389 (0) 70 363 905

Посетете нè:

„Тодосија Паунов“ 111, Кочани

Работно Време:

Пон - Пет: 8:00 - 16:00

  • Осигурување од автомобилска одговорност, потребно е за регистрација на возилото. Каско осигурување со кое обезбедувате покритие на сопственото моторно возило без да се грижите кој е причинител на штетата. „Зелен картон“ е услов за влез со моторно возило во друга држава.

  • За полесно да се справите со неизвесните ситуации препорачуваме  осигурување од незгода. Вашето патување побезбедно и без стрес со квалитетно Патничко осигурување. Со полисата за доброволното приватно здравствено осигурување за подобра здравствена заштита. 

  • Домот претставува животна инвестиција и за да го заштитите и да ја зачувате сигурноста препорачуваме да поседувате Домаќинско осигурување. Со полиса за осигурување на машини од кршење ќе обезбедите брзо вклучување на машините во работниот процес по настанатата штета. 

  • Осигурување од автомобилска одговорност, потребно е за регистрација на возилото. Каско осигурување со кое обезбедувате покритие на сопственото моторно возило без да се грижите кој е причинител на штетата. „Зелен картон“ е услов за влез со моторно возило во друга држава.

  • За полесно да се справите со неизвесните ситуации препорачуваме  осигурување од незгода. Вашето патување побезбедно и без стрес со квалитетно Патничко осигурување. Со полисата за доброволното приватно здравствено осигурување за подобра здравствена заштита. 

  • Домот претставува животна инвестиција и за да го заштитите и да ја зачувате сигурноста препорачуваме да поседувате Домаќинско осигурување. Со полиса за осигурување на машини од кршење ќе обезбедите брзо вклучување на машините во работниот процес по настанатата штета. 

0 +

Зошто да не одберете нас

На нашите клиенти им нудиме најдобри услови за осигурување

Затоа што сме осигурителна компанија која навистина се грижи. Задоволни клиенти е нашата долгорочна мисија.

Посветен Персонал

Искусен и високо стручен персонал кој ќе Ви помогне да го добиете вистинското осигурување за Вас.

24/7 Поддршка

Секогаш се трудиме на нашите клиенти да им ја обезбедиме најдобрата поддршка.

Посветен Персонал

Искусен и високо стручен персонал кој ќе Ви помогне да го добиете вистинското осигурување за Вас.

24/7 Поддршка